58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy  powiadomić, że 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego pod hasłem „Botanika bez granic” odbędzie się w dniach od 1 do 7 lipca 2019 roku w Krakowie.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tym spotkaniu, mając nadzieję, że szczególna atmosfera naszego miasta będzie sprzyjać wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko rozumianą botaniką. Pragniemy, by obrady przyniosły wymierne efekty, a także były okazją do współpracy między pracownikami różnych jednostek naukowo-badawczych.

Liczymy, że spotkanie pod hasłem „Botanika bez granic” zaowocuje nowymi inicjatywami wykorzystania  osiągnięć nauk botanicznych w różnych dziedzinach  działalności praktycznej oraz,  co równie ważne, działaniami na rzecz popularyzacji wiedzy botanicznej.

Zaproponowane sesje terenowe  w  najbardziej atrakcyjne rejony Małopolski dopełnią program 58. Zjazdu PTB.

Bardzo liczymy na Państwa zainteresowanie 58. Zjazdem naszego Towarzystwa i szeroki w nim udział, nie tylko pracowników nauki, doktorantów i studentów, ale także osób pasjonujących się botaniką.

W styczniu bieżącego roku zostanie uruchomiony program rejestracyjny, a na stronie internetowej 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego będą umieszczane bieżące informacje i uzupełnienia.

 

Zapraszam do Krakowa

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Przewodniczący Krakowskiego Oddziału PTB

prof. dr hab. Konrad Wołowski