Patronat i Komitet Honorowy

PATRONAT HONOROWY 58. ZJAZDU PTB

Dr Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – JM Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

Prof. dr hab. Wojciech Nowak – JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego