Komitet naukowy

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO

Prezydium Komitetu Naukowego

Dr hab Adam Rostański – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Konrad Wołowski – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Stefania Loster – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Joanna Zalewska-Gałosz – Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Dzwonko ¬ Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Ludwik Frey – Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Dr Jan J. Wójcicki – Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Dr hab. Idalia Kasprzyk, prof. UR – Wydział Biologiczno – Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski

Dr hab. Barbara Fojcik – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Jacek Zakrzewski, prof. SGGW – Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Prof. dr hab. Grzegorz Jackowski – Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Gabriela Woźniak, prof. UŚ – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. Piotr Köhler – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. inż. Ewa Hanus – Fajerska – Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Martin Kukwa – Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Gdański

Dr hab. Małgorzata Stasińska, prof. US – Wydział Biologii, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Waldemar Buchwald, prof. IWNiRZ – Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Dr hab. Monika Badura, prof. UG – Pracownia Paleobiologii i Archeobotaniki, Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Elżbieta Zenkteler – Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Katedra Botaniki i  Ochrony Przyrody, Uniwersytet Szczeciński

Dr hab. Alina Stachurska – Swakoń – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Józef Mitka – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego