Komunikaty

Komunikat nr 7 z dnia 29.06.2019 Wydawnictwa Zjazdowe (Program Zjazdu, Księga abstraktów, Przewodnik po sesjach terenowych) dostępne są w zakładce Wydawnictwa Zjazdu. Program Zjazdu w wersji drukowanej dołączony będzie do teczek konferencyjnych, które otrzyma każdy uczestnik Konferencji.

Komunikat nr 6 z dnia 13.06.2019  – CZYTAJ DALEJ... PROGRAM ZJAZDU – SESJE PLENARNE I OBRADY W SEKCJACH

Organizatorzy proszą o zwrócenie uwagi na ważne informacje znajdujące się na stronach 47 – 48

Komunikat nr 5 dotyczący posterów, z dnia 11 czerwca 2019

Osoby które zgłosiły wystąpienia w postaci posterów, proszone są o deponowanie ich w Biurze Zjazdu (recepcja). Organizatorzy zapewniają powieszenie plakatów na stojakach w wyznaczonych miejscach obok sal, w których odbędą się obrady poszczególnych Sekcji.

Komunikat nr 4 dotyczący wystapień ustnych, z dnia 11 czerwca 2019

Prelegenci, którzy zgłosili wystąpienia ustne (referaty w ramach sesji plenarnej lub obrad w sekcjach) proszeni są o dostarczenie prezentacji załączonej do wystąpienia na pendrive (nie innym nośniku) nie później niż godzinę przed rozpoczęciem swojego wystąpienia. Prezentacje należy przekazać osobom odpowiedzialnym za obsługę sprzętu audiowizualnego w danej Sali.

Komunikat nr 3 z dnia1 kwietnia 2019

W związku z licznymi prośbami osób rejestrujących sie po terminie 31 marca 2019 informujemy, że termin rejestracji z niższą kwotą wpisowego został wydłużony do 7 kwietnia 2019 włącznie.

Komunikat nr 2, z dnia 6 marca 2019

Uprzejmie informujemy, że zapisów na Zjazd można dokonywać do 31 marca 2019. Termin nadsyłania abstraktów i streszczeń w języku polskim i angielskim – 31 marca 2019.

Komunikat nr 1, z dnia 18 stycznia 2019

Krakowski Zarząd Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Współorganizatorzy 58. Zjazdu PTB informują, że system rejestracji dla uczestników Zjazdu jest aktywny.