Komunikaty

Komunikat nr 1 

Krakowski Zarząd Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Współorganizatorzy 58. Zjazdu PTB informują, że system rejestracji dla uczestników Zjazdu jest aktywny.