Sponsorzy

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic” – zadanie finansowane w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Lasy Państwowe – Partner

KAWA.SKA Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie

Precoptic Co. Wojciechowscy sp. jawna

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. LINK DO STRONY…

Stefan Gawroński Zakład Badań Ekologicznych i Usług Ogrodniczych