Sponsorzy

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika bez granic” – zadanie finansowane w ramach umowy 1017/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę