Ramowy program

1 lipca 2019 (poniedziałek)

 • Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTB
 • Posiedzenie Zarządu Głównego PTB
 • Przerwa obiadowa
 • Walne Zgromadzenie Delegatów
 • Spacer po Krakowie „Motywy roślinne w architekturze” lub wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (do wyboru) – patrz zakładka „Sesje terenowe” 

2 lipca 2019 (wtorek)

 • Uroczyste otwarcie 58. Zjazdu PTB
 • Przerwa kawowa
 • Sesja plenarna
  wykłady zaproszonych prelegentów
 • Przerwa kawowa
 • c.d. Sesji plenarnej
  wykład wygłoszony przez zaproszonego prelegenta
  wykład laureata „Nagrody Młodych PTB”
 • Przerwa obiadowa
 • c.d. Sesji plenarnej
  wykłady zaproszonych gości zagranicznycznych
 • Impreza kulturalna

3 lipca 2019 (środa)

 • Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach
  Sesja Sekcji Aerobiologicznej
  Sesja Sekcji Briologicznej
  Sesja Sekcji Dendrologicznej
  Sesja Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin
  Sesja Sekcji Fykologicznej
  Sesja Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej
  Sesja Sekcji Historii Botaniki
  Sesja Sekcji Kultur Tkankowych
  Sesja Sekcji Lichenologicznej
  Sesja Sekcji Mykologicznej
  Sesja Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów
  Sesja Sekcji Paleobotanicznej
  Sesja Sekcji Pteridologicznej
  Sesja Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin
  Sesja Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych
 • Uroczysta kolacja

4 lipca 2019 (czwartek)

 • Tematyczne sesje referatowe i posterowe w sekcjach
  Sesja Sekcji Aerobiologicznej
  Sesja Sekcji Briologicznej
  Sesja Sekcji Dendrologicznej
  Sesja Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin
  Sesja Sekcji Fykologicznej
  Sesja Sekcji Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej
  Sesja Sekcji Historii Botaniki
  Sesja Sekcji Kultur Tkankowych
  Sesja Sekcji Lichenologicznej
  Sesja Sekcji Mykologicznej
  Sesja Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów
  Sesja Sekcji Paleobotanicznej
  Sesja Sekcji Pteridologicznej
  Sesja Sekcji Struktury i Rozwoju Roślin
  Sesja Sekcji Taksonomii Roślin Naczyniowych

5 lipca 2019 (piątek)

 • Sesje terenowe

6 lipca 2019 (sobota)

 • Sesje terenowe

7 lipca 2019 (niedziela)

 

 • Sesje terenowe