Wydawnictwa zjazdu

Na Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego przygotowywane są wydawnictwa:

 

  • Przewodnik – sesje terenowe 58. Zjazdu PTB (wersja on-line)
  • Polsko – angielskie streszczenia wykładów, referatów i plakatów 58. Zjazdu PTB  (wersja on-line)
  • Program 58. Zjazdu PTB (wersja drukowana)