Organizatorzy Zjazdu

 

Organizator główny:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

Współorganizatorzy:

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet Organizacyjny

prof. dr hab. Konrad Wołowski – przewodniczący Komitetu – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. Beata Barabasz-Krasny, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Krzysztof Kapała – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Katarzyna Kozielec – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Grzegorz Migdałek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Katarzyna Możdżeń – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

prof. dr hab. Dorota Nalepka – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

mgr Elżbieta Nowotarska – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Grzegorz Rut – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

mgr Jacek Wieser – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. Szymon Zubek, prof. UJ – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Koordynatorzy sesji terenowych

dr Wacław Bartoszek – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Michał Węgrzyn – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Organizatorzy sesji terenowych

dr hab. Beata Barabasz-Krasny – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

dr Wacław Bartoszek – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Bogusław Binkiewicz – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Paweł Czarnota – Gorczański Park Narodowy

mgr Stefan Gawroński – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Godzik – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska – Uniwersytet Śląski

dr hab. Piotr Mleczko – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Możdżeń – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Tomasz Pasierbek – Babiogórski Park Narodowy

dr hab. Marcin Piątek – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

mgr inż. Łukasz Piechnik – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Anna Sołtys-Lelek – Ojcowski Park Narodowy

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

mgr Małgorzata Stanek – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

dr Michał Węgrzyn – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

dr Tomasz Winnicki – Bieszczadzki Park Narodowy

dr Magdalena Zarzyka-Ryszka – Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN

prof. dr hab. Alicja Zemanek – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Bogdan Zemanek – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Babiogórski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Ojcowski Park

Narodowy, Nadleśnictwo Niepołomice

Doktoranci

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytutu Botaniki UJ

Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie