Organizatorzy Zjazdu

Organizator główny:

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Botanicznego

 

Współorganizatorzy:

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ogród Botaniczny Uniwersutetu Jagiellońskiego

Komitet Organizacyjny:

Prof. dr hab. Konrad Wołowski (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk) – Przewodniczący
Dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Mgr Katarzyna Kozielec (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Mgr Jacek Wieser
 (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Dr hab. Beata Barabasz – Krasny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Mgr Krzysztof Kapała (Ogród  Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr Piotr Klepacki (Ogród  Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Prof. dr hab Anna Mikuła (Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie)
Prof dr hab. Dorota Nalepka (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Mgr Elżbieta Nowotarska (Ogród  Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr Grzegorz Rut (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Dr Katarzyna Możdżeń (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Dr hab Szymon Zubek (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)

Koordynatorzy sesji terenowych:

Dr Wacław Bartoszek – Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Dr Michał Węgrzyn – Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

Organizatorzy sesji terenowych

Dr hab. Beata Barabasz-Krasny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Dr Wacław Bartoszek (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Dr Bogusław Binkiewicz (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Dr hab. Paweł Czarnota (Gorczański Park Narodowy)
Mgr Stefan Gawroński (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Barbara Godzik (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Prof. dr hab. Jan Holeksa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr Monika Jędrzejczyk-Korycińska (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Piotr Mleczko (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Marcin Piątek (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Mgr inż. Łukasz Piechnik (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Dr Anna Sołtys-Lelek (Ojcowski Park Narodowy)
Dr hab. Alina Stachurska-Swakoń (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Mgr Małgorzata Stanek (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Dr Michał Węgrzyn (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Dr Tomasz Winnicki (Bieszczadzki Park Narodowy)
Prof. dr hab. Alicja Zemanek (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński)
Dr Magdalena Zarzyka-Ryszka (Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk)
Przedstawiciel Nadleśnictwa Niepołomice
Pracownicy Babiogórskiego Parku Narodowego