Sesje terenowe

W ramach 58. Zjazdu zaplanowanych jest 7 sesji terenowych. Obejmą one swym zasięgiem jedne z najbardziej interesujących obiektów przyrodniczych w Polsce południowej: 4 parki narodowe, parki krajobrazowe (Niecka Nidziańska) i rezerwaty przyrody oraz zachodnią część Kotliny Sandomierskiej. Chcemy też pokazać wyjątkowy obszar przemysłowy na Wyżynie Śląsko – Krakowskiej, chroniony w ramach sieci Natura 2000.

Parki narodowe, tzn. Babiogórski PN, Gorczański PN, Bieszczadzki PN reprezentują ważne jednostki geobotaniczne polskiej części Karpat , czwarty to położony na obszarze Jury Krakowsko–Częstochowskiej Ojcowski PN, charakteryzujący się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi.
Wyż. Miechowska i Ponidzie to jeden z trzech wyraźnych ośrodków występowania w Polsce rzadkich i cennych gatunków pontyjsko-pannońskich wchodzących w skład kserotermicznych nawapiennych muraw.
W Puszczy Niepołomickiej – dużym kompleksie leśnym w Kotlinie Sandomierskiej z kilkoma dobrze zachowanymi uroczyskami i rezerwatami przyrody, uczestnicy sesji będą mieli możliwość poznania m.in. najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo fragmentów Puszczy. Natomiast  okolice Olkusza to jedyne w Polsce miejsce występowania muraw galmanowych.

Przewodnik – sesje terenowe 58. Zjazdu PTB (wersja on-line)
Przewodnik 0 Redakcja
Przewodnik 1 Babia Góra
Przewodnik 2 Gorce
Przewodnik 3 Bieszczady
Przewodnik 4 Ojców
Przewodnik 5 Miechów – Ponidzie
Przewodnik 6 Dodatek A Drewno
Przewodnik 6 Dodatek B Szarów       
Przewodnik 6 Dodatek C Miasto
Przewodnik 6 Niepołomice
Przewodnik 7 Olkusz 

Prezentacje zdjęć:

Stacja Terenowa Szarów
Niepołomice
Puszcza Niepołomicka
Olkuski Okręg Rudny

58. ZJAZD PTB – MAPY SESJI TERENOWYCH (WEJDŹ)

 

Babiogórski Park Narodowy. Sesja 1-dniowa; trasa górska, trudna . W drodze na szczyt Babiej Góry (1725 m n.p.m.), najwyższego masywu górskiego w polskich Beskidach, przejście przez trzy piętra roślinne – górnego regla, subalpejskie i alpejskie . Szczególna uwaga zwrócona będzie na prezentację arktyczno-alpijskich gatunków roślin, mszaków i porostów.
Termin: 5 lipca, limit miejsc: 45, koszt: 120 PLN

Czytaj dalej …

Ojcowski Park Narodowy. Sesja 1-dniowa; trasa niezbyt trudna. Park o wyjątkowych walorach krajobrazowych, bogatej florze oraz dużym zróżnicowaniu i mozaikowym układzie zbiorowisk roślinnych – roślinność naturalna (lasy i murawy naskalne) występuje obok półnaturalnych  muraw kserotermicznych i łąk. Do przejścia ok. 6 km – dnem malowniczej  doliny Prądnika oraz wierzchowiną; zwiedzanie m.in. Jaskini Ciemnej.
Termin: 6 lipca, limit miejsc: 45, koszt: 120 PLN

Czytaj dalej …

Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych. Sesja 1-dniowa; trasa łatwa. W programie sesji przewidziano m. in. prezentację zróżnicowania muraw na hałdach galmanowych (na przykładzie stanowisk „Pleszczotka” i „Armeria”), zwiedzanie interaktywnej wystawy o regionie i historii wydobywania rud cynku i ołowiu w Bukownie oraz wizytę na zastępczym stanowisku endemicznej warzuchy polskiej Cochlearia polonica w źródliskach Centurii.
Termin: 6 lipca, limit miejsc: 40, koszt: 110 PLN

Czytaj dalej …

Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego. Sesja 1-dniowa; trasa średnio trudna. Poznanie najważniejszych wartości przyrodniczych południowej części głównego masywu Gorców – pasma Turbacza, a zwłaszcza szaty roślinnej oraz bioty grzybów makroskopijnych. Uczestnicy zapoznają się także z historią powstania, współczesnym zróżnicowaniem, zagrożeniami i problemami ochrony półnaturalnych zbiorowisk łąkowych na polanach reglowych.
Termin: 6 lipca, limit miejsc: 45, koszt: 120 PLN

Czytaj dalej …

Puszcza Niepołomicka – zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego. Sesja 1-dniowa; trasa łatwa, teren płaski. Na trasie 4 główne stanowiska: w kompleksie lasów liściastych (północnym) rezerwat “Lipówka”, w kompleksie południowym (bory szpilkowe) rezerwat “Długosz Królewski”, ponadto Stacja Terenowa Instytutu Botaniki PAN w Szarowie oraz Niepołomice – architektoniczna perełka wśród mniejszych miejscowości Małopolski.
Termin: 5 lipca, limit miejsc: 40, koszt: 110 PLN

Czytaj dalej …

Szata roślinna Bieszczadów, Gór Sanocko-Turczańskich i Pogórza Przemyskiego. Sesja 3-dniowa z noclegiem w Ustrzykach Górnych; trasa górska, trudna. W programie m.in. rezerwat “Góra Sobień” w Górach Słonnych, wejście na Tarnicę (1346 m n.p.m.) i Bukowe Berdo (1311 m n.p.m.); roślinność piętra leśnego i połoninowego – gatunki wschodniokarpackie; roślinność torfowisk wysokich i przejściowych; rezerwat leśny “Turnica” w Masywie Suchego Obycza.
Termin: 5 – 7 lipca, limit miejsc: 45, koszt: 530 PLN

Czytaj dalej …

Wyżyna Miechowska i Ponidzie. Sesja 1-dniowa; trasa łatwa, ukazująca walory unikalnych pod względem przyrodniczym terenów Niecki Nidziańskiej – Wyżyny Miechowskiej i Niecki Połanieckiej. Najcenniejszymi elementami szaty roślinnej są tu  bogate florystycznie murawy kserotermiczne. W trakcie sesji uczestnicy będą mieć możliwość zwiedzenia trzech Obszarów Natura 2000 z dobrze zachowanymi murawami. Jednym z nich jest rezerwat „Wały” z największym w kraju stanowiskiem Carlina onopordifolia – gatunku herbowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
Termin: 5 lipca, limit miejsc: 45, koszt: 130 PLN

Czytaj dalej …

***

Herbarium murorum cracoviensis – czyli rośliny w architekturze Krakowa. Wycieczka 2 – 3 godzinna. Spacer ulicami miasta szlakiem motywów i ornamentów roślinnych na fasadach obiektów architektury sakralnej i świeckiej. Prowadzący: prof. dr hab. Alicja Zemanek (IB UJ), prof. dr hab. Bogdan Zemanek (IB UJ).
Termin: 1 lipca, limit miejsc: 30, bez opłat

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
Termin: 1 lipca, nie obowiązuje limit miejsc, bez opłat