Miejsce Zjazdu

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul Kopernika 27, 31-501 Kraków

Obrady podczas Zjazdu (1 – 4.07.2019) będą się odbywały na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego, ul. Podchorążych 2.

Mapa obiektów związanych z 58. Zjazdem PTB (proponowane przez Organizatorów hotele i domy studenckie oraz inne ważne miejsca) ZOBACZ…